ZASADY KORZYSTANIA Z SALI ZABAW:

 

1.        Do Sali Zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 

 

2.       Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

 

 

 

3.    Ruch w szatni Sali Zabaw podlega regulacji przez personel, proszę się stosować do ich poleceń. Jeżeli w szatni znajdują się osoby, poczekaj aż ją opuszczą, zanim wejdziesz.

 

 

 

4.     W strefie wejścia na Salę Zabaw jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, każda osoba dorosła wchodząca do Sali ma obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu płynem dezynfekującym.

 

 

 

5.      Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.

 

 

 

6.    Na Sali zabaw obowiązuje PRZERWA TECHNICZNA w godzinach 14:00 – 15:00, przed godziną 14:00 należy opuścić Salę Zabaw, ponowne skorzystanie będzie możliwe, po godzinie 15:00

 

 

 

7.     Ze względu na wytyczne sanitarne, kącik dla maluszka, pokryty wykładziną oraz zawierający drobne zabawki, zostaje wyłączony z użytkowania do odwołania.

 

 

 

8.       Przed wejściem do Sali Zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, dostosowane do wymogów bezpieczeństwa, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.

 

 

 

9.      Dziecko nie powinno zabierać do Sali Zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

 

 

 

10.  Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez opiekunów dzieci.

 

11.     Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.