Dzień na kawę dla mamy

Odsłony: 2092

WTORKI DLA MAM

Drogie Mamy!

Zapraszamy Was  z Waszymi pociechami w każdy wtorek w godzinach 10-13 lub 16-19 do Naszej Sali Zabaw. Wejście w tym czasie jest zupełnie darmowe dla dzieci do 4 roku życia (potwierdzenie wieku dziecka za okazaniem dokumentu lub zdjęcia aktu urodzenia).  "Wtorki dla Mam " zostały zorganizowane dla  Mam, które chcą wraz ze Swoją pociechą wyjść z domu, spotkać się z innymi Mamami i Dziećmi oraz pomoc Swojemu Dziecku w integracji z rówieśnikami. Dzieci mają okazję pobawić się wspólnie, rozwinąć manualnie.

Chęć uczestnictwa nie wymaga wcześniejszego zapisu.

Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI WTORKI DLA MAM (aktualizacja 28/01/2020 r.)

1. Salą Zabaw dla dzieci „SZYMONEK ANCYMONEK”(zwaną dalej w skrócie Salą Zabaw lub Obiektem) zarządza firma „BUTTERFLY” F.H.U., NIP: 7251948622, REGON: 101408208 z siedzibą w  Łodzi (adres siedziby: ul. Brzechwy 7/30, 93-217 Łódź)(zwana dalej w skrócie Właścicielem).

2.Wszystkie osoby korzystające z promocji " Wtorki dla Mam " zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z promocji, a wejście na Salę i rozpoczęcie korzystania z niej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z tym regulaminem oraz  regulaminem obowiązującym na Sali Zabaw, a przede wszystkim oznacza pełna zgodę na wszystkie zasady określone w tym regulaminie oraz stanowi zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.

3. Z promocji " Wtorki dla Mam " mogą korzystać wszystkie dzieci do 12 roku życia. Opłaty za bilet wstępu na salę nie ponoszą rodzice dzieci do 4 roku życia za okazaniem zdjęcia dokumentu bądź oryginału dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Rodzice dzieci po 4 roku życia ponoszą opłatę za bilet wstępu zgodnie z cennikiem umieszczonym na Sali Zabaw oraz na stronie internetowej.

4. " Wtorki dla Mam" odbywają się w każdy wtorek w godzinach 10-13 lub 16-19 ( informacja przez organizatora jest umieszczana na Fun Page'u na Facebooku, co najmniej 3 dni wcześniej.

5. Aby dostać się do Sali musisz pobrać NUMEREK/KARTĘ umożliwiające pobyt w Sali Zabaw i korzystanie z atrakcji, które dla Ciebie i Twoich bliskich przygotowaliśmy.

6. Gość Sali Zabaw, Rodzic/Opiekun w imieniu Dziecka bądź też osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko przez rozpoczęcie korzystania z Obiektu przez siebie lub Dziecko potwierdza świadomość i wyraża zgodę na nagrywanie video oraz robienie zdjęć użytkownikowi przez Właściciela/ Pracowników Sali Zabaw własnymi środkami Właściciela lub za pośrednictwem osób trzecich. Zdjęcia bądź nagrania mogą być wykorzystywane przez Właściciela (Salę Zabaw) w celach reklamowych, marketingowych i innych typu: Public Relations/Social Media (m. in. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Gość Sali Zabaw, Rodzic/Opiekun w imieniu Dziecka, bądź osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko zgadza się na fotografowanie siebie i Dziecka także przez inne osoby odwiedzające Salę Zabaw. Powyższe oznacza zgodę na wskazywanie Sali Zabaw jako lokalizacji miejsca wykonania zdjęć.

7. Wizerunek osoby fizycznej utrwalony przez Właściciela(Salę Zabaw) na zdjęciach lub filmach video w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja tej osoby nie stanowi jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów video przez Właściciela(Salę Zabaw) w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu lub filmie oraz ich późniejsze rozpowszechnianie przez Właściciela(Salę Zabaw) nie stanowią  przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku gdy Właściciel(Sala Zabaw), będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych wystąpi do osób, których to dotyczy o zgodę na przetwarzanie ich danych informując o zakresie i celach przetwarzania danych.

8. Osoby odwiedzające Salę Zabaw mogą wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy video, na których zostanie utrwalony wizerunek innych osób. W takim przypadku Właściciel(Sala Zabaw) nie jest administratorem tych danych i nie odpowiada za ich przetwarzanie. Zapis poprzedzającego zdania nie wyklucza możliwości oznaczania Sali Zabaw „Szymonek Ancymonek” jako miejsca wykonania zdjęć/ nagrania filmu video przez osoby publikujące zdjęcia w celach niekomercyjnych.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Kategoria: