Regulamin imprezek okolicznościowych

1). Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw „SZYMONEK ANCYMONEK” w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 42/44.
2). Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
3). Warunkiem rezerwacji terminu przyjęcia jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł najpóźniej 7 dni przed wstępnie zarezerwowanym terminem urodzin.
4). Wpłaty na poczet zadatku należy dokonać gotówką lub kartą w Sali Zabaw Szymonek Ancymonek, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem sali na konto bankowe nr.: 12 1050 1461 1000 0091 4212 6714 (ING Bank Śląski), odbiorca:  „BUTTERFLY” F.H.U., NIP 7251948622.
5). Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz cennika.
6). Urodziny organizowane są dla min 5 dzieci. W przypadku organizacji urodzin dla mniejszej ilości opłata i tak pobierana jest za 5 dzieci. W przypadku ilości rodziców/opiekunów przekraczającą ilość zaproszonych dzieci doliczana jest opłata za każdego rodzica w wysokości 5 zł/osoba.
7). Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
8). W sytuacji, gdy nastąpi zdarzenie losowe (np. choroba dziecka) i przyjęcie nie będzie mogło się odbyć w wyznaczonym terminie, możliwe jest wyznaczenie nowego. Nie jest możliwy zwrot zadatku.
9). Wszelkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed urodzinami (zmiana godziny rozpoczęcia imprezy urodzinowej możliwa tylko pod warunkiem iż nie koliduje to z ustalonym wcześniej harmonogramem pozostałych imprez urodzinowych w danym dniu).
10). Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny. Na ten czas dzieciom zarezerwowany jest pokój urodzinowy, reszta sali jest otwarta dla innych dzieci chyba, że dokonana zostanie rezerwacja całej sali za dodatkową opłatą (ustalenia indywidualne).
11). Organizatorzy imprezy mogą przybyć na salę nie wcześniej niż 30 min. przed rozpoczęciem imprezy - w celu przygotowania własnego poczęstunku. Goście mogą schodzić się max.15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia, jeśli pojawią się wcześniej zostanie naliczona opłata za czas zabawy, kwotę tą zobowiązani są pokryć rodzice gościa bądź organizatorzy.
12). Poczęstunek (zgodny z wcześniejszymi ustaleniami - przegryzki słone i słodkie, tort oraz napoje) jest poczęstunkiem dla dzieci. Napoje gorące spożywane podczas urodzin mogą być tylko i wyłącznie zakupione w bufecie Sali Zabaw, w przypadkach wniesienia własnej kawy lub herbaty, zostanie naliczona dodatkowa opłata za kawę w ilości 1 kawa/osobę dorosłą uczestniczącą w imprezie.
13). Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
14). Zabrania się  spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie.
15). Opiekunowie / Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone przez Dzieci na urodzinach, zobowiązując się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych z ich naprawieniem. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zamieszczonego w Sali Zabaw, a także stosowania się do poleceń i wskazań Pracowników Sali Zabaw.
16). W przypadku zabrudzenia ścian lub sufitu szampanem w trakcie otwierania i nie zgłoszeniu tego Pracownikowi Sali na bieżąco odszkodowanie wynosi 50 zł, doliczane do rachunku końcowego przy rozliczaniu imprezy.
17). Zabrania się wchodzenia na Salki Urodzinowe w obuwiu na wysokim  obcasie, tzw. „szpilkach”, ze względów bezpieczeństwa, takie obuwie musi być bezwzględnie zmienione, przed wejściem na teren Sali Zabaw.
18). Rozliczenie za imprezę następuje po wyjściu wszystkich gości.
19). Dane osobowe Uczestnika/Zgłaszającego mogą być wykorzystane wyłącznie dla  wewnętrznych potrzeb Organizatora.
20). Sprawy sporne – wszelkie reklamacje należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie 14 dni od zakończenia urodzin, wszelkie uwagi i sugestie dotyczące przyjęcia można składać w trakcie jego trwania.