Kącik dla maluszka

Kącik dla Maluszka
Ponieważ naszą sale odwiedzają również mniejsze dzieci staramy się zapewnić miejsce do zabawy również dla nich. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad obowiązujących w danej części sali. Dzięki temu Państwa pociechy będą mogły przez dłuższy czas cieszyć się dużą ilością różnorodnych zabawek dostosowanych wiekowo. Za co z góry dziękujemy.
Zasady korzystania

1. Kącik przeznaczony dla dzieci w wieku 0-5 lat, starsze dzieci w przypadku nieodpowiedniego użytkowania   znajdujących się na terenie pokoju zabawek będą proszone o jego opuszczenie.
2. Na terenie pokoju dziecko poniżej 5 r. ż.  powinno być pod opieką osoby dorosłej.
3. Zabawkami znajdującymi się w pokoju "Maluszka" bawimy się wyłącznie w tym pokoju, wynoszenie na główną sale powoduje niszczenie i gubienie mniejszych elementów zabawek w basenach z kulkami.
4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia zabawek w trakcie nieodpowiedniego użytkowania przez dziecko, rodzic/opiekun prawny pokrywa koszt powstałych szkód.