Zajęcia edukacyjne

Początek przedszkolnych przygód to nie lada wyzwanie!
Chcesz aby Twoje dziecko bez stresu i z wielką radością powędrowało do przedszkola?  Martwisz się, jak zareaguje na nowe otoczenie, nowych kolegów i nową Panią?  Zastanawiasz się czy jest wystarczająco samodzielne, by podołać wszystkim wyzwaniom? Odpowiedzi na te pytania mogą dostarczyć zajęcia adaptacyjne, przygotowujące dzieci do przedszkola. 
         Proponujemy trójstopniową metodę usamodzielnienia się dzieci:
I – Zajęcia , w których dzieci uczestniczą razem z rodzicami
II- Zajęcia, w których rodzic z boku obserwuje swoje dziecko bawiące się z dziećmi i współpracujące z pedagogiem
III- Zajęcia, w których dziecko samo uczestnicy w zabawach bez obecności rodzica.
W trakcie naszych zajęć będziemy realizować przeróżne zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne, aktywne słuchanie wierszyków, bajek, a także eksperymentowanie. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie rozwoju dziecka i zapoznanie z przedszkolnym rytmem. 
Będziemy tworzyć prace plastyczne, śpiewać, tańczyć, wymyślać rozwiązania różnorodnych problemów. Krótko mówiąc – rozpoczniemy twórczą edukację. Każde spotkanie będzie posiadało swój temat przewodni.
Dzieci w trakcie naszych zajęć będą oswajać się z rytmem prowadzonym w przedszkolach, dzięki temu, że nasze zajęcia mają stałą strukturę:
- Przywitanie i pożegnanie się dzieci z pedagogiem
- Czas na swobodną zabawę
- Zorganizowane zajęcia, np. – nauka kolorów, kształtów, faktur, ćwiczenia precyzyjnych ruchów palców i dłoni, ćwiczenia twórczego myślenia przez rysowanie malowanie, wydzieranie, wycinanie, naklejanie, stemplowanie, lepienie, ugniatanie, wyciskanie itp.;
- Wspólny posiłek przyniesiony z domu,
- wspólne zabawy
Co nasze zajęcia dają Twojemu Dziecku?
 ·                                 uczymy norm i zasad funkcjonowania w grupie
·                                 wzbudzamy odwagę i ciekawość
·                                 usprawniamy koordynację psychoruchową
·                                 ułatwiamy pierwsze kontakty z rówieśnikami; uczymy rozumienia emocji własnych oraz innych osób
·                                 pomagamy w pokonaniu zahamowań i lęków
·                                 rozwijamy koncentrację, pamięć oraz inne procesy poznawcze
·                                 uczymy korzystania z materiałów plastycznych
·                                 pogłębiamy wiedzę o otoczeniu
·                                 rozwijamy płynność, giętkość i oryginalność myślenia

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu.